Flamsprutning

Flamsprutning är en beläggningsprocess som kallas termisk sprutning. Vi utför både kall och varmsprutning. Ett stort antal material kan beläggas genom denna process. Vi kan belägga dom flesta ytor manuellt ute på fält. Axlar eller andra cylindriska objekt monterar vi upp i en svarv och belägger sedan objekten under rotation.

Flamsprutning är väldigt kostnadseffektivt eftersom processen är enkel, och man kan belägga ytor direkt ute på fält. Varför beställa en ny komponent när vi kan belägga den slitna på plats?

Flamsprutning används allmänt när en kostnadseffektiv beläggning önskas. De flesta komponenterna sprutas manuellt.

Användningsområden

Korrosionsskydd på strukturer och komponenter

Återvinning av slitna axlar, i synnerhet av lagerområden med material som rostfritt stål eller bronslegeringar

Slitna pumphus, skovlar, etc

Tillsatsmaterial

Vi kan belägga med dom flesta tillsatser så som:

Olika plaster, Aluminium, zink, rostfritt stål, brons, stål med låg kolhalt, nickelbaserade material, molybden, kromkarbider i varierande hårdhet, samt värmeskydd.

Tillvägagångssätt

Flamsprutning använder värmen från förbränning av en bränslegas, vanligen acetylen eller propan med syre för att smälta beläggningsmaterialet. I denna process upphettas ett förbrukningsmaterial, vanligen ett pulver eller en tråd, och sprutas på ett objekt så att det bildas en beläggning.