Industriklättring

Tjänsten är framtagen utifrån behov och efterfrågan av en enkel och säker lösning på svårigheter i samband med arbeten på hög höjd. Vi löser problem där andra inte kommer åt på grund av hög höjd, men även där det är trångt eller svåråtkomligt, exempelvis djupa schakt. På tiden som går åt till att bygga upp en 30 meter hög byggställning, kan arbetet med hjälp av rep och sele redan vara utfört.

Vi strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet i samarbete med våra kunder. På höghöjd utför vi arbeten som montering,reparationer, svetsning, brandtätningar och upphängning av kabel.

Vi har även stor erfarenhet av besiktningar både med kamera och OFP(Oförstörande provning) på stålkonstruktioner, där vårt arbete går ut på att till exempel hitta sprickor och felande svetsar.

Vi har det senaste inom MAG-svetsmaskiner. Med vår kemppi supersnake förlänger vi slangpaketet med 30 meter vilket möjliggör svetsning i trånga utrymmen, djupa schakt och höga höjder.

Säkerheten är vår högsta prioritering, därför har vi hög standard på vår utrustning och klättrarnas fysiska och psykiska hälsa. Med våra utbildade klättrare går arbetet på höghöjd smidigt och säkert.